Etikk & Miljø

HCHair Hair Extensions - Etikkretningslinjer - Code of Conduct

1. Menneskerettigheter og Arbeidsforhold:

 • Vi respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter i alle ledd av vår virksomhet og forsyningskjede.
 • Vi forplikter oss til å tilby trygge og rettferdige arbeidsforhold, og vi forventer det samme fra våre leverandører.

2. Produktkilde og Bærekraft:

 • Vi forplikter oss til å skaffe hair extensions fra kilder som praktiserer bærekraftig og etisk innkjøp av hår. 
 • Håret vi selger kommer kun fra frivillige donorer i Europa og India, som selv har valgt å selge håret sitt mot betaling. Vi tar sterk avstand fra tempelhår.
 • Vårt mål er å støtte leverandører som deler vårt engasjement for miljøvennlige og sosialt ansvarlige praksiser.

3. Kundeinformasjon og Gjennomsiktighet:

 • Vi gir kundene klare opplysninger om våre produkter, inkludert informasjon om hårkilden og produksjonsprosessen.
 • Vi er åpne for kundespørsmål og forplikter oss til å håndtere bekymringer eller klager på en rettferdig og rask måte.

4. Kvalitet og Sikkerhet:

 • Våre hair extensions oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og er produsert med sikkerhet som en prioritet.
 • Vår fabrikk og ansatte i HCHair tar jevnlige stikkprøver av håret for å sørge for at kvaliteten opprettholdes i alle ledd.
 • Vi gir tydelig informasjon om riktig bruk og vedlikehold av våre produkter for å sikre kundesikkerhet.

5. Mangfold og Inkludering:

 • Vi forplikter oss til å opprettholde et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø hvor alle ansatte behandles med respekt og verdighet.
 • Diskriminering basert på rase, kjønn, religion, seksuell orientering eller andre karakteristikker er uakseptabelt.

6. Miljøansvar:

 • Vi søker kontinuerlig å redusere vår miljøpåvirkning gjennom hele produksjonsprosessen.
 • Vi oppfordrer til resirkulering og bruk av miljøvennlige materialer i vår emballasje.

7. Personvern og Datasikkerhet:

 • Vi tar ansvar for å beskytte personopplysninger til våre kunder og ansatte.
 • Enhver håndtering av data skal være i samsvar med gjeldende personvernlover og -standarder.

8. Hårets Opprinnelse:

 • Vårt europeiske hår kommer fra utvalgte europeiske og slaviske land.
 • Vårt indiske hår kommer fra india.

9. Etisk Markedsføring:

 • Vi forplikter oss til å praktisere ærlig og etisk markedsføring, unngå villedende reklame og overdrivelser.
 • Alle markedsføringsmateriell skal være i samsvar med sannheten og nøkternhet.

10. Etikkopplæring:

 • Vi gir ansatte opplæring om etiske retningslinjer og forventninger for å sikre at alle forstår og etterlever disse prinsippene.
 • Etikkultur skal integreres i bedriftens verdier og praksiser.